Overleg TUDelft

Naar aanleiding van de weerstand tegen de voorgenomen uitbreiding van het aantal studenten, waarvan een door de gezamenlijke Delftse bewonersbelangenverenigingen geschreven brief aan Burgemeester en wethouders van Delft, in afschrift ook verzonden naar het College van Bestuur van de TUDelft, blijk geeft, heeft er overleg tussen enige van deze verenigingen, waaronder de onze, en de TUDelft plaats gevonden. Ook de organisatie van de OWEE-week maakte onderdeel uit van het overleg. Bij het tweede overleg was Rob Mudde (Vice-Rector Magnificus) van het College van Bestuur van de TU aanwezig, blijk gevend van het belang dat de TU aan dit overleg hecht. Onze brief aan B&W over dit onderwerp is uitgebreid aan de orde gekomen en heeft de belangenverenigingen stevig op de kaart gezet. Delft op Zondag heeft aan deze brief dit artikel gewijd.

Volgens Rob Mudde zijn er nog 2 mogelijkheden voor de TUDelft: alles en iedereen op de huidige Campus huisvesten of de Multi Campus strategie, waarbij een deel van de TUDelft naar omliggende steden wordt verplaatst. Om de druk op Delft te verminderen gaat onze voorkeur uit naar de laatste strategie. Het overleg wordt voortgezet.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...