Overleg TUDelft

Naar aanleiding van de weerstand tegen de voorgenomen uitbreiding van het aantal studenten, waarvan een door de gezamenlijke Delftse bewonersbelangenverenigingen geschreven brief aan Burgemeester en wethouders van Delft, in afschrift ook verzonden naar het College van Bestuur van de TUDelft, blijk geeft, heeft er overleg tussen enige van deze verenigingen, waaronder de onze, en de TUDelft plaats gevonden. Ook de organisatie van de OWEE-week maakte onderdeel uit van het overleg. Bij het tweede overleg was Rob Mudde (Vice-Rector Magnificus) van het College van Bestuur van de TU aanwezig, blijk gevend van het belang dat de TU aan dit overleg hecht. Onze brief aan B&W over dit onderwerp is uitgebreid aan de orde gekomen en heeft de belangenverenigingen stevig op de kaart gezet. Delft op Zondag heeft aan deze brief dit artikel gewijd.

Volgens Rob Mudde zijn er nog 2 mogelijkheden voor de TUDelft: alles en iedereen op de huidige Campus huisvesten of de Multi Campus strategie, waarbij een deel van de TUDelft naar omliggende steden wordt verplaatst. Om de druk op Delft te verminderen gaat onze voorkeur uit naar de laatste strategie. Het overleg wordt voortgezet.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...