Melding doen

Een leefbare woonomgeving creëren en in stand houden kunnen bewoners niet alleen. Samen met verantwoordelijken en belanghebbenden kunt u meer. Vele van deze organisaties hebben een website, maar op elke website afzonderlijk zoeken hoe u een melding kan doen en waarvoor, is onbegonnen werk. Om deze reden heeft uw belangenverenging een inventarisatie gemaakt van meldpunten, die een leefbare woonomgeving actief ondersteunen.

Zelf een melding doen over een situatie, die verbetering behoeft, is nu minder tijdrovend. Wordt, ondanks uw inspanningen, de verstoring binnen redelijke termijn niet opgelost, meldt dit dan aan de belangenvereniging.

melden

Treft u een onregelmatigheid in de openbare ruimte, bijvoorbeeld kapotte bestrating, verstopt riool of zwerfafval, doe dan een melding openbare ruimte. U kunt ook een melding openbare ruimte aan de gemeente doen met uw smartphone via de app Buiten Beter.

U kunt een defecte of volle ondergrondse container melden bij het Avalex Klanten Contact Centrum per telefoon 0900 – 0507 (lokaal tarief); treft u afval aan rondom de ondergrondse container, doe dan een melding openbare ruimte.

De Milieutelefoon is 7/24 bereikbaar voor meldingen externe link van milieuklachten zoals stankoverlast.

Voor het melden van iets dat niet in orde is op of langs het water.

DCMR registreert o.a. meldingen over vliegverkeer in de buurt van Rotterdam The Haque Airport. Zij doet dit in opdracht van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA). (Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen).

Het meldpunt waar u terecht kunt als u zich zorgen maakt over een ander.

Bij Veilig Verkeer Nederland kunt u melding maken van een onveilige verkeerssituatie.

Was u getuige van een voorval en wilt u daarvan de politie op de hoogte stellen? Doe dan een melding bij de Politie. Bent u slachtoffer van een strafbaar feit, doe dan aangifte bij de Politie. Overlast? Kies afhankelijk van de vorm van de overlast de betreffende instantie.

Werk aan de veiligheid van uw buurt en wordt deelnemer aan Burgernet.

Werk aan de veiligheid van uw wijk in de buurtpreventie WhatsApp-groep van de wijk Voorhof in Delft. Kijk bij Veilig Wonen Delft of op de Facebookpagina van Veilig Wonen Voorhof.

Het eerste loket bij oplichting.