Delftse Geothermieproject

Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling dat op termijn Delftse huishoudens warmte geleverd krijgen van een aardwarmtebron. Hiervoor wordt er in de TU-wijk binnenkort gestart met boren om deze aardwarmtebron aan te breken en aan te sluiten op het warmtenet. We hebben als buurtvereniging te horen gekregen dat er waarschijnlijk binnenkort een vergunning wordt afgegeven voor het boren naar deze bron. Helaas zijn we daar als buurtvereniging niet aan de voorkant van op de hoogte gesteld, maar zullen de ontwikkelingen hierover uiteraard scherp blijven volgen. Onze voorzitter Jan van der Veen was bij deze informatiebijeenkomst aanwezig. Een interview met hem door Omroep Delft kunt u terugzien in deze video. Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van Geothermie Delft.

Bijgevoegd impressie  © Aardyn.

actueel

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege

July 2, 2024

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege Op donderdag 11 juli organiseert de gemeente Delft een inloopavond om het definitieve ontwerp van het nieuwe...

Enquête ontwikkeling warmtenet

June 19, 2024

Enquête ontwikkeling warmtenet De gemeente Delft doet is bezig met een onderzoek of zij in de toekomst wooneigenaren in de...

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start

June 18, 2024

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start De sloop van het oude Marcushof aan de Roland Holstlaan is inmiddels afgerond. Momenteel...

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...