Jaarlijkse ALV 2024

Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners konden tijdens drie presentaties kennis maken met initiatieven die op dit moment in de wijk worden genomen. Tijdens de eerste presentatie heeft Rens van Dijk van de VvE Roland Holstlaan 700-916 laten zien welke werkzaamheden er plaats hebben gevonden en gepland staan om deze flat duurzamer te maken. Vervolgens heeft Robert de Heij een presentatie gehouden over de woning van de heer Töns en de projecten die hij heeft uitgevoerd om minder energie te verbruiken en van het gas af te komen, onder meer door het installeren van een geothermische warmtepomp. Tot slot heeft de gemeente Delft de bewoners meegenomen in de projecten die de wijk de komende tijd te wachten staat. Deze presentatie kunt u terugvinden op onze website of openen via deze link. Het was een informatieve bijeenkomst en gezien de vele vragen die werden gesteld ook een thema dat erg leeft bij onze bewoners. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond!

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...