Jaarlijkse ALV 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners konden tijdens drie presentaties kennis maken met initiatieven die op dit moment in de wijk worden genomen. Tijdens de eerste presentatie heeft Rens van Dijk van de VvE Roland Holstlaan 700-916 laten zien welke werkzaamheden […]

Delftse Geothermieproject

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling dat op termijn Delftse huishoudens warmte geleverd krijgen van een aardwarmtebron. Hiervoor wordt er in de TU-wijk binnenkort gestart met boren om deze aardwarmtebron aan te breken en aan te sluiten op het warmtenet. We […]

Algemene Leden Vergadering 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in de kerkzaal van de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2 te Delft. Agenda Terug naar nieuws actueel Algemene Leden Vergadering 2024 March 1, 2024 […]

Herontwikkeling Marcushof

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode heeft men gebruikt om het asbest te verwijderen. De ontwikkelaar geeft aan dat vanaf begin februari met de echte sloop wordt begonnen en dat het terrein begin juni bouwrijp is. Het bestuur van de vereniging […]

Energietransitie

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in onze wijk verschillende projecten worden uitgevoerd om dit te realiseren, zoals het beter isoleren van gebouwen en het plaatsen van meer zonnepanelen. Het wellicht meest uitdagende plan is om onze wijk op termijn volledig van […]

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij de ‘Woonvisie 2023-2028’ gestuurd met betrekking tot de gevolgen van de woonvisie voor geheel Delft. Zienswijze inzien. Terug naar nieuws actueel DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 September 1, 2023 DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het […]

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het pand van onder andere de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan. Het gaat hier om een project in het kader van de verdere planologische ontwikkeling van het Hovengebied. Dit project behelst het realiseren […]

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in de kerkzaal van de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2 te Delft. Agenda Terug naar nieuws actueel Algemene Leden Vergadering April 21, 2023 Algemene […]

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende aandacht. Het is een dieptreurige zaak dat klachten en meldingen geen enkele oplossing bieden. Wij adviseren dan ook aan eenieder in onze wijk om klachten te blijven indienen bij de gemeentelijke instanties. De aanhouder wint. […]

Woonvisie Delft 2023-2027

Woonvisie Delft 2023-2027 Omdat de Woningwet de gemeenten de verplichting heeft opgelegd over een Woonvisie te beschikken en de Woonvisie 2016-2023 van Delft eind vorig jaar af zou lopen, heeft de gemeente Delft begin vorig jaar een plan van aanpak voor het opstellen van een nieuwe woonvisie, nu Woonvisie 2023-2027 te noemen, laten opstellen. In […]