DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij de ‘Woonvisie 2023-2028’ gestuurd met betrekking tot de gevolgen van de woonvisie voor geheel Delft. Zienswijze inzien. Terug naar nieuws actueel DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 September 1, 2023 DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het […]

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het pand van onder andere de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan. Het gaat hier om een project in het kader van de verdere planologische ontwikkeling van het Hovengebied. Dit project behelst het realiseren […]

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in de kerkzaal van de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2 te Delft. Agenda Terug naar nieuws actueel Algemene Leden Vergadering April 21, 2023 Algemene […]

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende aandacht. Het is een dieptreurige zaak dat klachten en meldingen geen enkele oplossing bieden. Wij adviseren dan ook aan eenieder in onze wijk om klachten te blijven indienen bij de gemeentelijke instanties. De aanhouder wint. […]

Woonvisie Delft 2023-2027

Woonvisie Delft 2023-2027 Omdat de Woningwet de gemeenten de verplichting heeft opgelegd over een Woonvisie te beschikken en de Woonvisie 2016-2023 van Delft eind vorig jaar af zou lopen, heeft de gemeente Delft begin vorig jaar een plan van aanpak voor het opstellen van een nieuwe woonvisie, nu Woonvisie 2023-2027 te noemen, laten opstellen. In […]

Marcushof

Marcushof De Marcushof en de naastgelegen bijbehorende laagbouwblokken aan de Hendrik Marsmanlaan maken onderdeel uit van onze wijk. Enkele jaren geleden zijn de oorspronkelijke bewoners vertrokken en sindsdien vindt er tijdelijke huisvesting plaats, de nieuwe bewoners variëren sterk in leeftijd en sociale achtergrond. Tot op heden ervaren wij geen overlast en zijn we blij dat […]

Overleg TUDelft

Overleg TUDelft Naar aanleiding van de weerstand tegen de voorgenomen uitbreiding van het aantal studenten, waarvan een door de gezamenlijke Delftse bewonersbelangenverenigingen geschreven brief aan Burgemeester en wethouders van Delft, in afschrift ook verzonden naar het College van Bestuur van de TUDelft, blijk geeft, heeft er overleg tussen enige van deze verenigingen, waaronder de onze, […]

Energietransitie

Energietransitie De energietransitie is een groot onderwerp binnen de gemeente Delft. Op termijn zal elke woning moeten voldoen aan de door de overheid gestelde duurzaamheidseisen. Wij nemen deel aan diverse overleggen betreffende dit onderwerp. In onze wijk gaat de aandacht uit naar twee soorten woningen: appartementen in flatgebouwen met een VVE en particuliere drive-in (eengezins)woningen. […]

DOBB-io: Delfts Overleg Bewoners Belangenverenigingen in oprichting

DOBB-io: Delfts Overleg Bewoners Belangenverenigingen in oprichting De bewonersbelangenverenigingen in Delft zetten zich actief in voor de (gemeenschappelijke) belangen van de eigenaars en/of bewoners van hun wijk voor wat betreft hun belang bij een goede ruimtelijke structuur, een gezond milieu en adequate voorzieningen in de wijk en de omgeving ervan, alsmede meer in het algemeen […]

Abtswoude Bloeit

Abtswoude Bloeit Abtswoude Bloeit kende een moeizame start met tamelijk veel overlast voor de direct omwonenden. Een goede en intensieve samenwerking tussen ons bestuur en de omwonenden, in de beginfase ondersteund door de gemeente, heeft geresulteerd in het verdwijnen van de overlast. Onder meer door regelmatig overleg met alle partijen die bij Abtswoude Bloeit betrokken […]