Verkamering (woningsplitsing)

Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het splitsen van een woning in de A.M. de Jonglaan heeft laten zien dat de verkameringsregeling kan worden ontweken door woningen te splitsen. Bij verkameren wordt een woning opgedeeld in kamers en een algemene ruimte, terwijl bij splitsen de woning opgedeeld wordt in kamers ieder voorzien van toilet, badkamer en keuken. Splitsen valt buiten de vergunningsregeling voor verkameren. Het bestuur heeft overwogen bezwaar aan te tekenen in zake de desbetreffende woning, maar heeft hiervan afgezien omdat de kans van slagen nihil werd geacht. Indien alles bouwtechnisch in orde is, kan de gemeente een splitsing niet meer verbieden. Dit kan tot ongewenste situaties leiden zeker indien in een straat meerdere woningen worden gesplitst. Het bestuur heeft in een brief aan B&W gevraagd maatregelen te nemen. In het 1e kwartaal van 2020 zal de verkamering-verordening geëvalueerd worden en aan de raad worden aangeboden. Het bestuur zal bij de raad erop aan dringen maatregelen te nemen.

actueel

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onzevoortdurende aandacht....

Woonvisie Delft 2023-2027

April 21, 2023

Woonvisie Delft 2023-2027 Omdat de Woningwet de gemeenten de verplichting heeft opgelegd over een Woonvisie te beschikken en de Woonvisie...