Verkamering (woningsplitsing)

Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het splitsen van een woning in de A.M. de Jonglaan heeft laten zien dat de verkameringsregeling kan worden ontweken door woningen te splitsen. Bij verkameren wordt een woning opgedeeld in kamers en een algemene ruimte, terwijl bij splitsen de woning opgedeeld wordt in kamers ieder voorzien van toilet, badkamer en keuken. Splitsen valt buiten de vergunningsregeling voor verkameren. Het bestuur heeft overwogen bezwaar aan te tekenen in zake de desbetreffende woning, maar heeft hiervan afgezien omdat de kans van slagen nihil werd geacht. Indien alles bouwtechnisch in orde is, kan de gemeente een splitsing niet meer verbieden. Dit kan tot ongewenste situaties leiden zeker indien in een straat meerdere woningen worden gesplitst. Het bestuur heeft in een brief aan B&W gevraagd maatregelen te nemen. In het 1e kwartaal van 2020 zal de verkamering-verordening geëvalueerd worden en aan de raad worden aangeboden. Het bestuur zal bij de raad erop aan dringen maatregelen te nemen.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...