Marcushof

De Marcushof en de naastgelegen bijbehorende laagbouwblokken aan de Hendrik Marsmanlaan maken onderdeel uit van onze wijk. Enkele jaren geleden zijn de oorspronkelijke bewoners vertrokken en sindsdien vindt er tijdelijke huisvesting plaats, de nieuwe bewoners variëren sterk in leeftijd en sociale achtergrond. Tot op heden ervaren wij geen overlast en zijn we blij dat er geen leegstand is.

Gezien de ouderdom en staat van onderhoud van de gebouwen heeft de eigenaar, de Protestants-Christelijke Bejaardenzorg, besloten de Marcushof en de lage blokken te slopen en nieuwbouw te realiseren. Voor de nieuwbouw van de Marcushof zijn de plannen zo goed als gereed en is de omgevingsvergunning inmiddels verleend. Het oorspronkelijke ontwerp is op verzoek van ons bestuur aangepast, opdat het zich beter voegt in het bestaande straatbeeld. Voor de lage blokken zal door de opdrachtgever de vereiste inspraakprocedure (burgerparticipatie) nog worden georganiseerd. Het bestuur is direct betrokken bij de ontwikkelingen en zal zich verzetten tegen enige aantasting van de huidige stedenbouwkundige opzet, waarin met name het groen een grote rol speelt.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...