Marcushof

De Marcushof en de naastgelegen bijbehorende laagbouwblokken aan de Hendrik Marsmanlaan maken onderdeel uit van onze wijk. Enkele jaren geleden zijn de oorspronkelijke bewoners vertrokken en sindsdien vindt er tijdelijke huisvesting plaats, de nieuwe bewoners variëren sterk in leeftijd en sociale achtergrond. Tot op heden ervaren wij geen overlast en zijn we blij dat er geen leegstand is.

Gezien de ouderdom en staat van onderhoud van de gebouwen heeft de eigenaar, de Protestants-Christelijke Bejaardenzorg, besloten de Marcushof en de lage blokken te slopen en nieuwbouw te realiseren. Voor de nieuwbouw van de Marcushof zijn de plannen zo goed als gereed en is de omgevingsvergunning inmiddels verleend. Het oorspronkelijke ontwerp is op verzoek van ons bestuur aangepast, opdat het zich beter voegt in het bestaande straatbeeld. Voor de lage blokken zal door de opdrachtgever de vereiste inspraakprocedure (burgerparticipatie) nog worden georganiseerd. Het bestuur is direct betrokken bij de ontwikkelingen en zal zich verzetten tegen enige aantasting van de huidige stedenbouwkundige opzet, waarin met name het groen een grote rol speelt.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...