Herontwikkeling Marcushof

De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode heeft men gebruikt om het asbest te verwijderen. De ontwikkelaar geeft aan dat vanaf begin februari met de echte sloop wordt begonnen en dat het terrein begin juni bouwrijp is.
Het bestuur van de vereniging ziet toe op een veilig verloop van het gehele bouwproces. Door onze bemoeienis zijn de hekken aan de Roland Holstlaan verplaatst, zodat het trottoir goed bruikbaar blijft. Klachten over veiligheidszaken e.d. kunnen ook individueel via de website van de gemeente Delft ingediend worden.

Bijgevoegd impressie van de nieuwbouw © A3 Architecten.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...