Energietransitie

De energietransitie is een groot onderwerp binnen de gemeente Delft. Op termijn zal elke woning moeten voldoen aan de door de overheid gestelde duurzaamheidseisen. Wij nemen deel aan diverse overleggen betreffende dit onderwerp. In onze wijk gaat de aandacht uit naar twee soorten woningen: appartementen in flatgebouwen met een VVE en particuliere drive-in (eengezins)woningen. Deze vergen ieder een geheel eigen aanpak, de flats kennen een centrale verwarmingseenheid terwijl de drive-ins eigen voorzieningen hebben. In het algemeen staat de vereniging voor het betaalbaar houden van de transitie voor een ieder. De VVE’s hebben naar onze mening echter genoeg kennis en kunde in huis om hun positie in het transitieproces duidelijk te maken en voor hun belangen op te komen. Voor de particuliere woningbezitter ligt dit een stuk lastiger. Wij richten ons dan ook met name op laatstbedoelde groep eigenaren bij ons streven naar een betaalbare en efficiënte transitie, met de nodige waarborgen voor wat betreft de initiële en structurele kosten. Overigens is onze wijk voorlopig nog niet aan de beurt.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...