Energietransitie

De energietransitie is een groot onderwerp binnen de gemeente Delft. Op termijn zal elke woning moeten voldoen aan de door de overheid gestelde duurzaamheidseisen. Wij nemen deel aan diverse overleggen betreffende dit onderwerp. In onze wijk gaat de aandacht uit naar twee soorten woningen: appartementen in flatgebouwen met een VVE en particuliere drive-in (eengezins)woningen. Deze vergen ieder een geheel eigen aanpak, de flats kennen een centrale verwarmingseenheid terwijl de drive-ins eigen voorzieningen hebben. In het algemeen staat de vereniging voor het betaalbaar houden van de transitie voor een ieder. De VVE’s hebben naar onze mening echter genoeg kennis en kunde in huis om hun positie in het transitieproces duidelijk te maken en voor hun belangen op te komen. Voor de particuliere woningbezitter ligt dit een stuk lastiger. Wij richten ons dan ook met name op laatstbedoelde groep eigenaren bij ons streven naar een betaalbare en efficiënte transitie, met de nodige waarborgen voor wat betreft de initiële en structurele kosten. Overigens is onze wijk voorlopig nog niet aan de beurt.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...