DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze

voortdurende aandacht. Het is een dieptreurige zaak dat klachten en meldingen geen enkele

oplossing bieden.

Wij adviseren dan ook aan eenieder in onze wijk om klachten te blijven indienen bij de

gemeentelijke instanties. De aanhouder wint.

Zolang als de flat er staat zorgen de bewoners van de flat voor veel overlast. Ondanks vele klachten en overleg met DUWO zijn er nog steeds geen afdoende maatregelen genomen om dit probleem definitief op te lossen. Wij hebben via de wethouder wonen vernomen dat de flat op de  nominatie staat om te worden gerenoveerd. Bij deze renovatie dienen de overlast problemen, o.a. door een andere indeling van de flat, geminimaliseerd te worden. Ons bestuur zal zich actief inzetten, in overleg met zowel DUWO als de gemeente, om  onze belangen te  bewaken.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...