DOBB-io: Delfts Overleg Bewoners Belangenverenigingen in oprichting

De bewonersbelangenverenigingen in Delft zetten zich actief in voor de (gemeenschappelijke) belangen van de eigenaars en/of bewoners van hun wijk voor wat betreft hun belang bij een goede ruimtelijke structuur, een gezond milieu en adequate voorzieningen in de wijk en de omgeving ervan, alsmede meer in het algemeen het bevorderen van alles wat een goed woon- en leefklimaat in de wijk ten goede kan komen, in de meest brede zin van het woord (zoals verwoord in onze statuten). Tot voor kort gebeurde dat door iedere belangenvereniging apart. Omdat vertegenwoordigers van de verenigingen vaak samen in gesprek gaan met o.a. de gemeente Delft of de TU, is besloten om een gezamenlijk overleg op te richten, het DOBB-io. De eerste gezamenlijke acties zijn de brief aan B&W over de matige betrokkenheid van de bewonersorganisaties bij het opstellen van de Woonvisie 2023-2030 van Delft (zie ook onder Woonvisie) en die over de negatieve gevolgen van de groeiambities van de TUDelft voor de inwoners van Delft (zie ook onder Overleg TUDelft). Deze brieven hebben geleid tot overleg tussen de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen enerzijds en Burgemeester en wethouders van Delft, respectievelijk de TUDelft anderzijds.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...