Abtswoude Bloeit

Abtswoude Bloeit kende een moeizame start met tamelijk veel overlast voor de direct omwonenden. Een goede en intensieve samenwerking tussen ons bestuur en de omwonenden, in de beginfase ondersteund door de gemeente, heeft geresulteerd in het verdwijnen van de overlast. Onder meer door regelmatig overleg met alle partijen die bij Abtswoude Bloeit betrokken zijn en het instellen van een Whatsapp-groep, zijn er geen overlastsituaties meer. De recente aanstelling door de beheerder van Abtswoude Bloeit van een sociaal beheerder versterkt wat dat betreft ons vertrouwen in de toekomst. Abtswoude zal op termijn herontwikkeld worden, het gebouw voldoet reeds lang niet meer aan de eisen die de oorspronkelijke woonzorgfunctie met zich meebrengen. Het bestuur zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en in overleg met de andere betrokkenen, zoals Pieter van Foreest en de gemeente Delft, treden.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...