Abtswoude Bloeit

Abtswoude Bloeit kende een moeizame start met tamelijk veel overlast voor de direct omwonenden. Een goede en intensieve samenwerking tussen ons bestuur en de omwonenden, in de beginfase ondersteund door de gemeente, heeft geresulteerd in het verdwijnen van de overlast. Onder meer door regelmatig overleg met alle partijen die bij Abtswoude Bloeit betrokken zijn en het instellen van een Whatsapp-groep, zijn er geen overlastsituaties meer. De recente aanstelling door de beheerder van Abtswoude Bloeit van een sociaal beheerder versterkt wat dat betreft ons vertrouwen in de toekomst. Abtswoude zal op termijn herontwikkeld worden, het gebouw voldoet reeds lang niet meer aan de eisen die de oorspronkelijke woonzorgfunctie met zich meebrengen. Het bestuur zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en in overleg met de andere betrokkenen, zoals Pieter van Foreest en de gemeente Delft, treden.

actueel

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege

July 2, 2024

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege Op donderdag 11 juli organiseert de gemeente Delft een inloopavond om het definitieve ontwerp van het nieuwe...

Enquête ontwikkeling warmtenet

June 19, 2024

Enquête ontwikkeling warmtenet De gemeente Delft doet is bezig met een onderzoek of zij in de toekomst wooneigenaren in de...

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start

June 18, 2024

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start De sloop van het oude Marcushof aan de Roland Holstlaan is inmiddels afgerond. Momenteel...

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...