vereniging - bestuur

Alle bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger en wonen binnen het gebied waarvoor de Belangenvereniging Voorhof II West zich inzet.

Bestuursleden en hun functie
naam functie
   
L.M.C. Bedaux   voorzitter
   
M.M.M. Mees secretaris
   
J.W. Stok  penningmeester  
   
A.J. Brouwer   bestuurslid
   
J.P. Peters bestuurslid
   
F.C. Verbeek bestuurslid
   

U kunt met de bestuursleden in contact komen via het e-bericht van de belangenvereniging.

 

(laatst gewijzigd: 17.11.2015 )