vereniging - bestuur

Alle bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger en wonen binnen het gebied waarvoor de Belangenvereniging Voorhof II West zich inzet.

Bestuursleden en hun functie
naam functie
   
J.J. Van der Veen   voorzitter
   
J.P.Peters secretaris
   
K. van Oosten  penningmeester  
   
J. van der Kolff   bestuurslid
   
W.J. Kaljouw bestuurslid
   
vacature bestuurslid
   

U kunt met de bestuursleden in contact komen via het e-bericht van de belangenvereniging.

 

(laatst gewijzigd: 20.01.2020 )