wijkinfo - bewonersplatform Voorhof

De gemeente Delft en Opbouwwerk hebben het Bewonersplatform Voorhof opgericht ten behoeve van de totstandkoming van gezamenlijke wijkprojecten voor sociale activiteiten. Het platform wordt ook gebruikt om de nieuwe ontwikkelingen in de wijk te bespreken. Iedere belangengroepering uit de wijk is welkom om aan de vergaderingen/besprekingen deel te nemen. Het platform heeft geen juridische status. Aan de besluiten of mededelingen van deelnemende partijen kunnen geen rechten worden ontleend.

De belangenvereniging Voorhof II West neemt deel aan dit overleg. De leden van het platform hebben eind 2012 besloten om alleen bij elkaar te komen als er belangrijke ontwikkelingen zijn. Het platform heeft sedertdien niet meer vergaderd.

Het bewonersplatform Voorhof heeft (nog) geen eigen website waar informatie over dit platform te vinden is.

(laatst gewijzigd: 05.11.2013 )