informatie over Voorhof en haar wijkbewoners

Deze rubriek geeft een inventarisatie van elders op internet te vinden informatie en zelf verzamelde informatie.

informatie over de wijk:

 

beeldmateriaal

metingen, tellingen en inventarisaties

gemeente Delft

voorzieningen

diversen

informatie voor wijkbewoners:

 

inventarisaties

leefbaarheid in de wijk

(laatst gewijzigd: 09.12.2015 )