wijkinfo - foto's

naar foto's van belangenverenigingVoorhof2West.nl verzamelt foto's en films van de wijk Voorhof. Deze verzameling geeft een indruk van woonomgeving. Het verzamelde fotomateriaal vindt u in een voor de belangenvereniging afgezonderd deel vanFlickr externe link .

Voorhof2West heeft van de volgende fotografen werk verzameld:

Jan Koenraadt, toen waarschijnlijk student, heeft vele foto-albums bewaard in Flickr. Eén van zijn albums, met ruim 300 foto's, heeft als onderwerp "Roland Holstlaan tussen 1971 en 1977" externe link .

In Wikipedia: Voorhof in Delft, with on the background the harbor of Rotterdam externe link

Delflandplein

Er zijn ook nog films van de wijk Voorhof.

 

uw foto's over de wijk:

Heeft u foto's van de wijk die u wenst te publiceren via de belangenvereniging, dan verzoeken wij u de foto's toe te zenden via deze bijzondere e-mail (met mogelijkheid om bijlage(n) toe te voegen).

De belangenvereniging gaat er van uit dat u alleen foto's toezendt waarvan u de fotograaf bent en dat, indien er een persoon op een foto voorkomt, u toestemming heeft voor publicatie.

 

(laatst gewijzigd: 08.12.2014 )