Over deze site

Vaak worden door verschillende personen dezelfde (algemene) vragen gesteld over deze website. Om niet iedere keer deze vragen opnieuw te hoeven beantwoorden, zijn een aantal vragen met antwoorden in deze rurbriek verzameld. Teneinde gemakkelijk de gewenste vraag te vinden, is deze rubriek verdeeld in twee onderdelen. Eerst treft u een inventarisatie van alle vragen en vervolgens een onderdeel waarin u van elke vraag het antwoord vindt.

 

Vragen

 

Vraag en antwoord

Wat betekent het symbool/icoon icoon external link ?

Wanneer u de bijbehorende hyperlink gebruikt, dan verlaat u de website van de belangenvereniging en komt u bij een website van een andere eigenaar (= externe link icoon external link ). De website van die andere eigenaar wordt gepresenteerd in een nieuw venster icoon external link . Om eenvoudig terug te keren naar de website van de belangenvereniging sluit u het venster van die andere eigenaar. (Constateert u een 'onbereikbare externe link', dan verzoeken wij u dit per e-bericht te melden aan de belangenvereniging).

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Wat betekent het symbool/icoon icoon PDF-document ?

Wanneer u de bijbehorende hyperlink gebruikt, dan wordt een relatief groot bestand met een PDF-indeling icoon external link afgebeeld in een nieuw venster. Het bestand is in de regel groter dan 100 kB. De grootte wordt vermeld zodat u zelf kunt beslissen of het de moeite waard is om het bestand zichtbaar te maken.Voor het afbeelden van een dergelijk bestand is een PDF-reader noodzakelijk. Onder meer de volgende PDF-readers zijn freeware icoon external link : Nuance PDF Reader icoon external link , Nitro PDF Reader icoon external link , Foxit Reader icoon external link en Adobe Reader icoon external link .

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Wat betekent het symbool/icoon icoon JPG-document ?

Wanneer u de bijbehorende hyperlink gebruikt, dan wordt een relatief groot bestand met een JPG/JPEG-indeling icoon external link afgebeeld. Het bestand is in de regel groter dan 100 kB. De grootte wordt vermeld zodat u zelf kunt beslissen of het de moeite waard is om het bestand zichtbaar te maken.

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Wat betekent het symbool/icoon naar top van de pagina naar voet van de pagina ?

Ga naar de naar de eerste regel (= top) c.q. laatste regel (=voet) van de informatiepagina waarin u zich bevindt.

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Waarom wordt er in deze website nergens een e-mail-adres vermeld?

Er zijn twee redenen waarom er in de website van de belangenvereniging geen e-mail adres wordt vermeld. Ten eerste is niet op elke computer een e-mail-programma beschikbaar. Een hyperlink naar een e-mail-adres heeft dan geen effect. Ten tweede zijn verzenders van ongevraagde reclame voortdurend op zoek naar e-mail-adressen. Zoekt u het e-mail-adres van de belangenvereniging, maak dan gebruik van de functie 'e-mail met bijlage'.

Uit documenten van de belangenvereniging, die gepubliceerd worden in deze website, worden het e-mail-adres verwijderd. Ten aanzien van dit aspect kan de website-versie afwijken van het originele document.

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Waarom en wanneer wordt informatie in een nieuw venster gepresenteerd?

Informatie wordt in een nieuw venster gepresenteerd om het voor de bezoeker zo gemakkelijk als mogelijk te maken om terug te keren naar de website van de belangenvereniging.

De meest voorkomende situaties om naar een nieuw venster te gaan zijn:

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Hoe kan tekst van de website worden vergroot?

Tekst kan worden vergroot (maar ook verkleind) met de beeld- c.q. zoom-mogelijkheden die uw webbrowser externe link biedt. Als u met uw webbrowser zoomt, dan wordt niet alleen de tekst in grootte aangepast, maar ook de gepresenteerde afbeeldingen.

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Is de website "drempelvrij"?

Een website die "drempelvrij" is, kan ook gebruikt worden door bezoekers met een beperking. Hiermee worden mensen bedoeld die slechtziend, blind of doof zijn, maar ook senioren, die bijvoorbeeld moeite hebben met kleine letters. Deze website voldoet nog niet aan alle basisvoorwaarden voor "toegankelijkheid prioriteit 1" van de Stichting Waarmerk Drempelvrij. Indien u prioriteit wenst ten aanzien van een of meerdere aspecten dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via ons e-bericht. Vervolgens zal de webmaster contact met u opnemen om mogelijke oplossingen met u te bespreken.

naar top van de pagina naar voet van de pagina

(laatst gewijzigd: 10.10.2016 )