melding doen

Een leefbare woonomgeving creëren en in stand houden kunnen bewoners niet alleen. Samen met verantwoordelijken en belanghebbenden kunt u meer. Vele van deze organisaties hebben een website, maar op elke website afzonderlijk zoeken hoe u een melding kan doen en waarvoor, is onbegonnen werk. Om deze reden heeft uw belangenverenging een inventarisatie gemaakt van meldpunten, die een leefbare woonomgeving actief ondersteunen.

Zelf een melding doen over een situatie, die verbetering behoeft, is nu minder tijdrovend. Wordt, ondanks uw inspanningen, de verstoring binnen redelijke termijn niet opgelost, meldt dit dan per e-bericht aan de belangenvereniging.

 

organisaties waar u een melding kunt doen

meld misdaad anoniem

gemeente Delft

 

 

 

Avalex

 

 

 

provincie Zuid Holland

 

 

 

DCMR milieudienst Rijnmond

 

 

 

 

fietsersbond

veilig thuis

 

 

 

 

veilig verkeer nederland

 

Politie

 

Burgernet

 

Veilig Wonen Voorhof

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )