nieuws

In deze rubriek wordt een samenvatting gepresenteerd van recente documenten die van belang kunnen zijn vanuit de doelstelling van de belangenvereniging. Deze documenten zijn bijvoorbeeld: krantenartikelen, brieven van en naar de belangenvereniging, documenten van overheidsorganisatie, enz. enz.

Oudere documenten worden bewaard in het nieuwsarchief.

 

Samenvatting

 

overleg met B & W van Delft op 7 november 2017 beknopt verslag overleg 7 november 2017
beknopt verslag ( - 86kB)
dossier: ruimtelijke ordening - studentenhuisvesting
dossier: gebiedsvisie Voorhof West - wijziging in woonzorgvoorzieningen
dossier: gebiedsvisie Voorhof West - nieuwbouw gebied Albert Hein
dossier: ruimtelijke ordening - uitbreiding winkelcentrum De Hoven
dossier: openbare ruimte - wegen / Kruithuisweg
dossier: fietsveiligheid Voorhofdreef
dossier: veiligheid overige gebruikers Voorhofdreef
dossier: ruimtelijke ordening - gevolgen reconstructie Delflandplein
dossier: openbare ruimte - gras, perk, struik, e.d.
dossier: openbare ruimte - wegen en paden
dossier: ruimtelijke ordening - schoolgebouw Aart van der Leeuwlaan 12
dossier: Pleijsierschool
dossier: omgevingswet

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 28 oktober 2017 zienswijze omgevingsvergunning bomen Dichtersweg en Martinus Nijhofflaan 12 januari 2017
zienswijze kappen 6 bomen i.v.m. bouw woontoren ( - 86kB)
dossier: openbare ruimte - groen / bomen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan Gemeente Delft 30 september 2017 studentenhuisvesting 30 september 2017
verkamering in wijk Voorhof II West ( - 86kB)
dossier: ruimtelijke ordening - studenhuisvesting

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

krantenartikel: AD Delft 17 januari 2017 AD Delft 17 januari 2017
Voorhof II West verzet zich tegen hoogbouw. (icoon JPG document - 196kB)
dossier: gebiedsvisie Voorhof West - wijziging in woonzorgvoorzieningen

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 31 januari 2017 akkoord met aanvullend voorstel 24 novemvber 2016
akkoord met aanvullend voorstel op brief 24 november 2016 ( - 17kB)
dossier: openbare ruimte - groen / bomen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief van gemeente Delft 31 januari 2017 aanvullend voorstel op brief 24 november 2016
aanvullend voorstel op brief 24 november 2016 ( - 29kB)
dossier: openbare ruimte - groen / bomen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 16 januari 2017 zienswijze omgevingsvergunning bomen Dichtersweg en Martinus Nijhofflaan 12 januari 2017
zienswijze omgevingsvergunning bomen Dichtersweg en Martinus Nijhofflaan ( - 60kB)
dossier: openbare ruimte - groen / bomen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 12 januari 2017 brief aan B&W Delft 12 januari 2017
toekomst woonzorgcentra in de wijk ( - 107kB)
dossier: gebiedsvisie Voorhof West - wijziging in woonzorgvoorzieningen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 24 november 2016 brief B&W Delft 24 november 2016
kappen 5 bomen, herplant 3 bomen ( - 61kB)
dossier: openbare ruimte - groen / bomen

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 22 november 2016 brief B&W Delft 22 november 2016
bezwaar omgevingsvergunning woontoren 3 ( - 58kB)
dossier: ruimtelijke ordening - uitbreiding winkelcentrum De Hoven

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

antwoord van B & W van Delft 1 augustus 2016 brief van B&W Delft 1 augustus 2016
wateroverlast Antoon Coolenlaan ( - 94kB)
dossier: openbare ruimte - water / wateroverlast

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

krantenartikel: AD Delft 4 juni 2016 AD Delft 4 juni 2016
Stadsbestuur is akkoord, nu alleen de metropoolregio nog. Buslijn 62 lijkt voorlopig van de ondergang gered. (icoon JPG document - 206kB)
dossier: verkeer en vervoer - buslijnen door onze wijk

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 1 juni 2016 brief B&W Delft 1 juni 2016
voorgenomen opheffing van buslijn 62 ( - 64kB)
dossier: verkeer en vervoer - buslijnen door onze wijk

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

krantenartikel: AD Delft 14 april 2016 AD Delft 14 april 2016
Door sloop een tijdelijk Heijnplein. (icoon JPG document - 282kB)
dossier: gebiedsvisie Voorhof West - nieuwbouw gebied Albert Heijn

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

brief aan B & W van Delft 9 februari 2016 brief B&W Delft 9 februari 2016 wateroverlast
wateroverlast Antoon Coolenlaan ( - 55kB)
dossier: openbare ruimte - water / wateroverlast

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

antwoord van Stedin 13 januari 2016 antwoord van Stedin voorkomen graffiti
graffiti voorkomen ( - 85kB)
dossier: openbare ruimte - voorzieningen / electriciteitshuisjes

 

 

 

 

 

naar top van de pagina naar voet van de pagina

Nieuwsarchief

naar top van de pagina naar voet van de pagina

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )