dossier - Wijziging in woonzorgvoorzieningen

onderdeel van - Gebiedsvisie Voorhof West

Het nieuwe AWBZ-beleid van de regering (scheiden van wonen en zorg ) zal leiden tot een herbestemming van de woonzorgcentra Woonzorgcentrum Stefanna (exclusief de daaraan gekoppelde seniorenwoningen ) en het woonzorgcentrum Abtswoude (eveneens exclusief de daaraan gekoppelde seniorenwoningen ). Er is er nog geen definitieve beslissing genomen over de herbestemming van deze gebouwen met aanleunwoningen. Daarover wordt nog overleg gepleegd met alle betrokken partijen. Inmiddels staat al wel vast dat beide hoofdgebouwen een herbestemming in de zorg zullen krijgen en dat de functie als woonzorgcentra wordt afgebouwd en op termijn zal worden beëindigd. De aanleunwoningen voor senioren bij beide gebouwen zullen worden gehandhaafd. Voor Abtswoude zijn er plannen om het huidige gebouw te slopen en er een nieuw gebouw neer te zetten. Voor deze plannen is overigens nog geen vergunning aangevraagd.

In 2013 en 2014 is een onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid van het realiseren van een woonzorglocatie nieuwe stijl op de plaats van de Marcushof en de laagbouwflats aan de Hendrik Marsmanlaan. Het resultaat daarvan is dat er op die plaats geen nieuwe zorglocatie komt en de situatie aldaar voorlopig blijft zoals hij nu is.

 

informatie

documentatie

persbericht gemeente Delft 13 maart 2013persbericht gemeente Delft  13 maart 2013
intentie woonzorglocatie. (icoon JPG-document - 158kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 5 september 2013
AD Delft 5 september 2013Verzorgingshuizen dicht. Pieter van Foreest: 280 arbeidsplaatsen weg. (icoon JPG document - 236kB)

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 15 september 2013
 Delft op Zondag 15 september 2013Stefanna en Monica moeten sluiten, meerdere Delftenaren willen dit voorkomen. (icoon JPG document - 136kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 10 oktober 2013
AD Delft 10 oktober 2013Nog meer tehuizen bedreigd. Abtswoude, Delfshove en Lindenhof ook dicht? (icoon JPG document - 409kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 1 februari 2014
AD Delft 1 februari 2014'Foreest' sluit alle tehuizen. Alleen nog verpleeghuizen voor zware zorg in Delft. (icoon JPG document - 409kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 2 februari 2014
 Delft op Zondag 2 februari 2014Onrust onder bewoners aanleunwoningen (Stefanna) onterecht. (icoon JPG document - 186kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 4 februari 2014
AD Delft 4 februari 2014Sluiting schokt centra. Onrust onder bewoners en personeel 'Foreest'. (icoon JPG document - 193kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 5 februari 2014
AD Delft 5 februari 2014Personeel en bewoners van verzorgingshuizen in actie. Zorgcentra pikken het niet. (icoon JPG document - 238kB)

 

 

 

 

presentatie wethouder Raimond de Prez (PvdA) 7 februari 2014
 presentatie wethouder Raimond de PrezScheiden wonen en zorg

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 9 februari 2014
 Delft op Zondag 9 februari 2014Ouderen en zorgwerknemers maken zich zorgen over toekomst van verzorgingshuizen. (icoon JPG document - 252kB)

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 9 maart 2014
 Delft op Zondag 9 maart 2014Delftse verzorgingshuizen worden wooncomplexen voor senioren. (icoon JPG document - 257kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 10 maart 2014
AD Delft 10 maart 2014Delft gaat voor een zorghotel. Zoektocht alternatieven ouderenzorg. (icoon JPG document - 318kB)

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 1 maart 2014
Delftse Post 1 maart 2014Onderzoek naar komst zorghotel. (icoon JPG document - 254kB)

 

 

 

 

krantenartikel: Stadskrant Delft 19 maart 2014
Stadskrant Delft 19 maart 2014Vijf zekerheden van zorg. (icoon JPG document - 154kB)
 
 
 
 
 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 13 augustus 2014
Delftse Post 13 augustus 2014Renovatie geen oplossing bij verouderd Abtswoude. (icoon JPG document - 394kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 16 augustus 2014
AD Delft 16 augustus 2014Onrust onder ouderen over sloop Abtswoude - Toekomst aanleunwoningen P. van Foreest onzeker. (icoon JPG document - 174kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 19 augustus 2014
AD Delft 19 augustus 2014Geen oplossing voor aanleunwoning. (icoon JPG document - 173kB)

 

 

 

advertentie: Delft op Zondag 24 augustus 2014
 Delft op Zondag 24 augustus 2014Pieter van Foreest onderzoekt mogelijkheden nieuwbouw Abtswoude. (icoon JPG document - 194kB)

 

 

 

 

artikel tijdschrift: deForeestkrant augustus 2014
de Foreestkrant augustus 2014Veranderingen in de Zorg. (icoon JPG document - 419kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 27 augustus 2014
Delftse Post 27 augustus 2014Abtswoude: 'We bieden zorg aan en dat blijft zo'. (icoon JPG document - 379kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 2 februari 2015
AD Delft 2 februari 2015Delft maakt plezierige woonplekken ouderen. Buitenhof en Voorhof: Net zo prettig als Benidorn. (icoon JPG document - 241kB)

 

 

krantenartikel: Delftse Post 21 december 2016
Delftse Post 21 december 2016Geen faciliteiten meer voor Abtswoude-bewoners. (icoon JPG document - 286kB)

 

 

 

 

 

artikel tijdschrift: deForeestkrant, december 2016. Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur
de Foreestkrant december 2016Abtswoude bewoners verzorgingshuisgedeelte verhuisd. (icoon JPG document - 116kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 28 december 2016
Delft op Zondag 28 december 2016Triest hoe aanleunbewoners in de steek worden gelaten. (icoon JPG document - 359kB)

 

 

 

 

 

brief aan B & W van Delft, 12 januari 2017
Zienswijze woonzorgcentra in de wijk, 12 januari 2017Toekomst woonzorgcentra in de wijk. (- 106kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 17 januari 2017
AD Delft 17 januari 2017: Voorhof II West verzet zich tegen hoogbouwVoorhof II West verzet zich tegen hoogbouw (- 196kB)

 

 

 

overleg met B&W van Delft, 7 november 2017 overleg B&W van Delft, 7 november 2017
punt 1 van overleg: studentenhuisvesting (icoon PDF document - 235kB)

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )