dossier - Wateroverlast

onderdeel van - Openbare ruimte - water

Al jaren kampt de wijk Voorhof II West na hevige regenval met wateroverlast. Deze wateroverlast doet zich vooral voor op de velden die zijn gelegen aan de Menno ter Braaklaan, Jan Campertlaan en J.J. Slauerhofflaan, welke velden aan drie zijden worden omsloten door de ter plaatse aanwezige laagbouwwoningen.

In de gebiedsvisie Voorhof Zuidwest van 2007 wordt aangegeven dat het verbreden en verdiepen van bestaande watergangen en het graven van nieuwe watergangen, ten behoeve van een betere afvoer van oppervlaktewater en een betere waterkwaliteit, in de wijk Voorhof II West een belangrijke ontwikkeling is. In de gebiedsvisie wordt concreet aangegeven om welke (nieuwe) watergangen het gaat.

De belangenvereniging heeft destijds in haar reactie op deze gebiedsvisie aangegeven dat zij niet overtuigd is van het nut en noodzaak van de desbetreffende plannen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft overigens tot dusverre geen vervolg gegeven aan de uitwerking van deze plannen.

De belangenvereniging wacht de verdere ontwikkelingen af.

 

documentatie

brief aan B & W Delft 3 december 2015 brief aan B&W wateroverlast 3 december 2015
Antoon Coolenlaan. (icoon JPG-document - 55kB)

 

 

 

 

 

antwoord van B & W Delft 21 december 2015 antwoord B&@ 21 december 2015
Antoon Coolenlaan. (icoon JPG-document - 54kB)

 

 

 

 

 

 

brief aan B & W Delft 9 februari 2016 brief aan B&W wateroverlast 9 februari 2016
Antoon Coolenlaan. (icoon JPG-document - 50kB)

 

 

 

 

 

antwoord van B & W Delft 1 augustus 2016 antwoord B&W 1 augsuts 2016
Antoon Coolenlaan. (icoon JPG-document - 94kB)

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 12.10.2016 )