gesloten dossier - Gevolgen reconstructie Delflandplein

De belangenvereniging zal de gevolgen van de reconstructie van de Papsouwselaan en het Delflandplein (zie: SWOV Factsheet - Rotondes externe link ) voor onze wijk nader onderzoeken en de gemeente eventueel vragen om aanvullende maatregelen te treffen. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan het tegengaan van sluipverkeer in de wijk als gevolg van filevorming op de Voorhofdreef ter plaatse van het Delflandplein, veiligheid van fietsers en wandelaars op Delflandplein (zie: SWOV Factsheet - Dodehoekongevallen externe link ) en aan het voorkomen van de hoge snelheid waarmee automobilisten na het verlaten van het Delflandplein de Voorhofdreef oprijden (zie: SWOV Factsheet - De relatie tussen snelheid en ongevallen externe link ).

documentatie

 

krantenartikel: AD Delft 17 augustus 2011 AD Delft 17 augustus 2011
Truckers mijden gevaarlijk Delflandplein. (icoon JPG document - 332 kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 9 september 2011 AD Delft 9 september 2011
Fietsster (80) verongelukt. (icoon JPG document - 366 kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 17 oktober 2011 AD Delft 17 oktober 2011
Psycholoog bekijkt verkeersveiligheid Delflandplein. (icoon JPG document - 202 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 29 maart 2012 AD Delft 29 maart 2012
Delflandplein is risicovol - 'Caroussel des doods' krijgt mogelijk drempels. (icoon JPG document - 134kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 7 maart 2014 AD Delft 7 maart 2014
Verkeersplein op de schop. (icoon JPG document - 163kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 26.01.2015 )