gesloten dossier - Verbetering verkeersveiligheid

Onderdeel van - Verkeer en Vervoer

Eind 2010 heeft de belangenvereniging de gemeente voorstellen gedaan tot de invoering van tweerichtingsverkeer op de fietspaden langs de Voorhofdreef (zie gesloten dossier: Fietsveiligheid Voorhofdreef). De gemeente heeft kort daarop de voorgestelde verkeersmaatregelen ingevoerd. De belangenvereniging heeft in 2012 deze ingevoerde maatregelen geëvalueerd en naar aanleiding daarvan wijzigingsvoorstellen aan B&W gedaan. Tegelijkertijd heeft zij nog andere verbeteringsvoorstellen voor de verkeersveiligheid in de wijk bij B&W aangedragen. De voorgestelde maatregelen betreffen onder meer:

In verband met de bezuinigingen hebben B&W alleen de voorstellen gehonoreerd met betrekking tot het verbeteren van de (brom)fietsveiligheid in de wijk en het aanwijzen als fietspad van een deel van het Gerrit Achterbergpad.

 

informatie

 

documentatie

brief aan College van B & W van Delft d.d. 1 oktober 2012 brief verbeteringsvoorstellen 2012
Verbetering verkeersveiligheid in de wijk Voorhof II West. (icoon JPG-document - 121kB)

 

 

 

 

 

melding Ingenieursbureau gemeente Delft d.d. 20 november 2012 ontvangstmelding 20 november 2012
Ontvangst en gaan beoordelen. (icoon JPG-document - 42kB)

 

 

 

 

antwoord gemeente Delft 12 april 2013 op voorstellen verbetering verkeersveiligheid d.d. 1 oktober 2012 brief 12 april 2013 met toezeggingen en afwijzingen
Toezeggingen en afwijzingen. (icoon JPG-document - 185kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag, 14 december 2014 Delft op Zondag 14 december 2014
Lichtjes in het wegdek waarschuwen automobilisten. (- 324kB)

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.10.2016 )