gesloten dossier - Overschrijding maximumsnelheid van 30km/h

onderdeel van - Verkeer

 Ondanks de aanwezige zoneborden 30 km/h wordt er door automobilisten nog steeds te hard gereden in de wijk. De belangenvereniging heeft de gemeente een voorstel een voorstel gedaan om maatregelen te nemen die een lagere snelheid afdwingen (zie dossier: Verbetering verkeersveiligheid).

De belangenvereniging heeft de gemeente in dit kader al eerder verzocht om de doorgaande stoepen bij de aansluitingen van de zijwegen op de doorgaande wegen te verwijderen, zodat alle bestuurders op deze doorgaande wegen aan het verkeer van rechts op de zijwegen voorrang moeten verlenen. Dit leidt automatisch tot verlaging van de snelheid op de doorgaande wegen. De gemeente heeft daarop positief gereageerd en dat zij dit zal doen als er ter plaatse onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Op de Anton Coolenlaan is dit al gebeurd.

Voor vervolg zie dossier Verbetering verkeersveiligheid.

 

documentatie

foto: doorgaande stoep, 20 oktober 2011 doorgaande stoep
Kruispunt: Guido Gezellelaan / J.J. Slauerhofflaan. (icoon JPG-document - 219 kB)

 

 

 

 

foto: doorgaande stoep, 20 oktober 2011 doorgaande stoep
Kruispunt: A.M. de Jonglaan / Aart van der Leeuwlaan. (icoon JPG-document - 183 kB)

 

 

 

 

foto: doorgaande stoep, 20 oktober 2011 doorgaande stoep
Kruispunt: Hendrik Marsmanlaan / Menno ter Braaklaan. (icoon JPG-document - 209kB).

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 26.01.2015 )