gesloten dossier - Betaald parkeren

onderdeel van - Openbare ruimte - wegen

De gemeente heeft eind september 2011 in Voorhof haar plannen bekend gemaakt dat hij voornemens is om betaald parkeren in Voorhof in te voeren. De belangenvereniging heeft op 18 oktober 2011 haar bezwaren daartegen (icoon PDF document - 463kB) bij B&W en de Raad kenbaar gemaakt. Op 6 maart 2012 (icoon PDF document - 400kB) heeft de belangenvereniging nog een brief naar de Raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gezonden, waar het B&W voorstel tot invoering van betaald parkeren op 8 maart is behandeld. Het bestuurlid Ton Brouwer van de belangenvereniging heeft daar de vereniging vertegenwoordigd.

In hun reactie op de brieven van de belangenvereniging zijn burgemeester en wethouders bij brief van 24 mei 2012 (icoon JPG-document - 144 kB) niet ingegaan op de goed onderbouwde argumenten van de belangenvereniging. Het enige inhoudelijke tegenargument dat de gemeente gaf was: dat het doel van de parkeerregulering is om de juiste parkeerder op de juiste plaats te laten parkeren en dat de effecten van de regulering zullen worden gemonitord en geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de gewenste doelstelling wordt gehaald. De belangenvereniging vermoedt de uitkomst al. In juni 2012 is het betaald parkeren ingevoerd.

De belangenvereniging heeft geconstateerd dat de parkeerterreinen aan de zuid- en westzijde van Albert Heijn sinds de invoering van betaald parkeren tijdens "betaaltijden" nagenoeg leeg zijn. Er staan op de ca. 140 betaalde parkeerplaatsen niet meer dan gemiddeld 10 auto's, waarvan 75% met een bewonersvergunning.

12 februari 2013 12.00 uur achter AH

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur achter AH

12 februari 2013 12.00 uur achterkant Eduard du Perronflat

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur achterkant Eduard du Perronflat

12 februari 2013 12.00 uur achterkant AH

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur achterkant AH

De parkeerdruk op de vrije plaatsen in de Eduard du Perronlaan, Roland Holstlaan en achter de flat aan de Aart van der Leeuwlaan is daardoor enorm toegenomen. Overdag zijn daar geen parkeerplekken meer te vinden, terwijl die voor de invoering van het betaalde parkeren in overvloed aanwezig waren.

12 februari 2013 12.00 uur voorzijde Eduard de Perronflat

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur voorzijde Eduard de Perronflat

12 februari 2013 12.00 uur achterzijde flat Aart van der Leeuwlaan

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur achterzijde flat "de Leeuwenhof"

12 februari 2013 12.00 uur Roland Holstlaan voor Marcushof

dinsdag 12 februari 2013 12.00 uur Roland Holstlaan voor Marcushof

Deze vrije parkeerplaatsen worden hoofdzakelijk bezet door langparkeerders van de in de omgeving liggende kantoren en winkels (Woonbron, Torenhove en winkelpersoneel van de Hovenpassage) en van de bewoners van de studentenflats die geen parkeervergunning hebben.

De belangenvereniging zal de invoering het betaald parkeren in het gebied ten zuiden van Albert Heijn in 2015 wederom evalueren en de resultaten daarvan met een voorstel naar B&W zenden.

 

documentatie

brief: gemeente Delft 30 september 2011 brief gem. Delft 30 september 2011
Informatie parkeren in Voorhof. (icoon JPG-document - 141 kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 12 oktober 2011 AD Delft 12 oktober 2011
Parkeren in wijk Voorhof wordt duurder . (icoon JPG-document - 198 kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 13 oktober 2011 AD Delft 13 oktober 2011
Betaald parkeren valt verkeerd bij bewoners. (icoon JPG-document - 315 kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 16 oktober 2011 Delft op Zondag 16 oktober 2011
Parkeren tegen betaling. (icoon JPG document - 318kB)

 

 

 

 

 

 

standpunt belangenvereniging betaald parkeren Voorhof, 18 oktober 2011 brief met bezwaren 18 oktober 2011
bezwaarschrift naar Gemeenteraad en College B. & W. (icoon PDF document - 463kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 29 oktober 2011 AD Delft 29 oktober 2011
Bewoners in actie tegen stijgende parkeerkosten. (icoon JPG-document - 150 kB)

 

 

oproep tot bundeling krachten ten aanzien van bezwaren tegen betaald parkeren in Voorhof d.d. 7 november 2011 brief 7 november 2011
brief aan belanghebbenden. (icoon PDF document - 45kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 20 december 2011 AD Delft 20 december 2011
Delft: hoog parkeertarief. (icoon JPG-document - 298 kB)

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 25 februari 2012 AD Delft 25 februari 2012
Betaald parkeren kan niet wachten. (icoon JPG-document - 63kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standpunt belangenvereniging betaald parkeren Voorhof, 6 maart 2012 brief met bezwaren 6 maart 2012
bezwaarschrift naar Gemeenteraad (commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. (icoon PDF document - 400kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 10 maart 2012 AD Delft 10 maart 2012
Betaald parkeren Voorhof: politiek komt er niet uit. (icoon PDF document - 97kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 31 maart 2012 AD Delft 31 maart 2012
Betaald parkeren in Voorhof wordt definitief uitgebreid. (icoon PDF document - 162kB)

 

 

 

brief: gemeente Delft 24 mei 2012 brief gem. Delft 24 mei 2012
Parkeerregulering Voorhof. (icoon JPG-document - 144 kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 20 juni 2012 AD Delft 20 juni 2012
Verlaten parkeerplaats. (icoon PDF document - 460kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 23 juli 2012 AD Delft 23 juli 2012
Parkeren 1,5 uur gratis. (icoon PDF document - 421kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 december 2012 AD Delft 22 december 2012
Heldere aanwijzing. (icoon PDF document - 432kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 4 maart 2013 AD Delft 4 maart 2013
Woede over parkeren - Voorhof en Poptahof niet blij met tarief en tijden. (icoon PDF document - 184kB)

 

 

 

 

evaluatie betaald parkeren Voorhof door belangenvereniging d.d. 24 mei 2013 evaluatie betaald parkeren aan B&W 24 mei 2013
brief aan B&W (icoon PDF document - 48kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluatie betaald parkeren Voorhof door belangenvereniging d.d. 24 mei 2013 evaluatie betaald parkeren aan Gemeenteraad 24 mei 2013
brief aan Gemeenteraad (icoon PDF document - 36kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 3 juni 2013 AD Delft 3 juni 2013
Parkeerlast wekt woede. 'Betalen werkt niet'. (icoon PDF document - 487kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 6 juni 2013 AD Delft 6 juni 2013
Hier is plek genoeg. (icoon PDF document - 571kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brief: gemeente Delft 3 juli 2013 brief gem. Delft 3 juli 2013
Evaluatie parkeerregeling Voorhof Noordwest. (icoon JPG-document - 659kB)

 

 

 

 

 

 

voorstel B&W aan Gemeenteraad d.d. 15 oktober 2013 voorstel B&W aan Gemeenteraad 15 oktober 2013
Aanpassing betaaltijden. (icoon JPG-document - 82kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 18 oktober 2013 AD Delft 18 oktober 2013
Betaaltijden Voorhof aangepast. (icoon PDF document - 194kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 20 oktober 2013 Delft op Zondag 20 oktober 20113
Parkeerregeling Voorhof heeft volgens Gemeente Delft het gewenste effect. (icoon JPG document - 116kB)

 

krantenartikel: AD Delft 21 oktober 2013 AD Delft 21 oktober 2013
Woede over leeg parkeerterrein. Ambtenaren op vrije plekken bij AH. (icoon PDF document - 203kB)

 

 

 

 

krantenartikel: Delftsche Post 30 oktober 2013 Delftsche Post 30 oktober 2013
Parkeerprobleem verplaatst zich. (icoon PDF document - 169kB)

 

 

 

voorstel belangenvereniging opheffen betaald parkeren ten zuiden van AH d.d. 1 december 2013 voorstel belangenvereniging opheffen betaald parkeren ten zuiden van AH 1 december 2013
brief aan Gemeenteraad (icoon PDF document - 65kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 3 december 2013 AD Delft 3 december 2013
Betaald parkeren ergert buurt (icoon PDF document - 118kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 20 december 2013 AD Delft 20 december 2013
Gratis plekje in Voorhof. Felle kritiek op parkeergedrag Delftse ambtenaren. (icoon PDF document - 146kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 4 april 2014 AD Delft 4 april 2014
Auto even gratis. (icoon PDF document - 244kB)

 

 

 

 

zuster-vereniging(en) in Delft over dit onderwerp

(laatst gewijzigd: 17.10.2016 )