dossier - Onderhoud wegen en paden

voorheen: dossier - Onderhoud openbare ruimte - wegen

onderdeel van - Openbare ruimte - wegen

Het onderhoud van de openbare ruimte in onze wijk is als gevolg van de economische crisis door de gemeente op een lager niveau gezet. Door de toename van zwerfvuil, van rondslingerende (geparkeerde) fietsen van de studenten bij de flats aan de Eduard du Perronlaan en de Roland Holstlaan 3 - 749 en het verminderde onderhoud aan de wegen, verpaupert de wijk langzaam maar gestaag.

Gelukkig is er nog een aantal bewoners in de wijk dat de vervuiling bestrijdt door hun directe omgeving schoon te houden van zwerfvuil. Het bestuur is hen hier dankbaar voor.

De belangenvereniging heeft het verminderde onderhoud al diverse keren bij de gemeente ter sprake gebracht, maar de gemeente blijft bij het lagere onderhoudsniveau voor onze wijk. Wel heeft de gemeente toegezegd dat concentraties zwerfvuil - na melding externe link- zullen worden opgeruimd.

Bemerkt u in de openbare ruimte iets dat niet in orde is of dat gevaar kan opleveren, meldt dit in eerste instantie bij de gemeente externe link. Wordt, ondanks uw inspanningen, de situatie binnen redelijke termijn niet opgelost, zoek contact met de belangenvereniging. Deze zal vervolgens de situatie beoordelen en zonodig haar invloed aanwenden om verbetering te bewerkstelligen. Van het resultaat wordt u op de hoogte gesteld.

 

documentatie

krantenartikel: AD Delft 12 april 2013
AD Delft 12 april 2013Hinderlijke hobbel bij Hoventunnel (icoon JPG document - 142kB)

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 5 november 2014
AD Delft 5 november 2014Kwart van de wegen in de stad onder de maat. Fietsersbond maakt zich zorgen over veiligheid. (icoon JPG document - 264kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 7november 2014
AD Delft 7 november 2014Vrees voor meer verloedering. Regio verliest miljoen aan vergoeding. (icoon JPG document - 427kB)

 

 

 

 

 

brief aan College van B&W Delft 3 december 2015
Repack niet meer gebruiken 3 december 2015Repack niet meer gebruiken (icoon JPG document - 58kB)

 

 

 

 

 

 

 

overleg met B&W van Delft, 7 november 2017 overleg B&W van Delft, 7 november 2017
punt 7 van overleg: onderhoud openbare ruimte (icoon PDF document - 235kB)

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )