gesloten dossier - Natuurvriendelijke oevers

onderdeel van - Openbare ruimte - water

De gemeente is in 2010 begonnen met het aanleggen van enkele natuurvriendelijke oevers externe link in o.a. onze wijk (icoon JPG document - 123 kB). De reden daarvoor is de verbetering van de waterkwaliteit en het aquatisch milieu (flora en fauna) en het mindere onderhoud die deze oevers vergen.

kaart met natuurvriendelijke oevers De (te realiseren) natuurvriendelijke oevers in onze wijk zijn aangegeven op naastliggende overzichtskaart (icoon JPG document - 123 kB)

 

 

beheer waterranden Aart van der LeeuwlaanVerder is er een detailkaart (icoon JPG document - 80kB) van de inmiddels gerealiseerde oevers van de watergangen aan de Aart van der Leeuwlaan.

 

 

beheer waterranden Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provincialeweg) HoventunnelOok is er een detailkaart (icoon JPG document - 70kB) voor de te realiseren oevers langs het fietspad van de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provincialeweg) aan weerszijden van de Hoventunnel bij zorgcentrum Abtswoude.

 

 

 

De belangenvereniging twijfelt aan het nut en de noodzaak van natuurvriendelijke oevers. De belangenvereniging is vooralsnog ontevreden over het resultaat van deze oevers aan de Aart van der Leeuwlaan. De bosschages zijn verdwenen en de oevers zijn erg kaal en staan vol met onkruid. De gemeente meent dat dit komt omdat de bodem nu nog zeer zuurstofrijk is wat de snelle groei van onkruid bevordert. Na enkele keren maaien zou dit volgens de gemeente minder worden en op den duur verdwijnen. De gemeentelijke ervaring met uitgevoerde natuurvriendelijke oevers bij de Emmalaan in Delft laat zien dat na drie jaar de oevers er prachtig bij liggen en de waterkwaliteit is verbeterd (zie onderstaande afbeeldingen). De belangenvereniging wacht de resultaten met belangstelling af en zal zo nodig in actie komen.

Emmalaan na aanleg

Emmalaan - na aanleg

Emmalaan na aanplant

Emmalaan - na aanplant

Emmalaan na drie jaar

Emmalaan - na drie jaar

uitbreiding bovenstaande oevers met westzijde Voorhofdreef

aanleg natuurvriendelijke oevers Voorhofdreef De belangenvereniging heeft geen bezwaar aangetekend tegen de door het Hoogheemraadschap van Delfland aan de gemeente Delft verleende vergunning voor het realiseren van deze natuurvriendelijke oevers externe link . De belangenvereniging heeft wel bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag voor de kap van 11 bomen ( - 46kB), die nodig was om de natuurvriendelijke oevers aan te kunnen leggen.

De belangenvereniging vindt het behoud van groen op deze oevers namelijk erg belangrijk. Het ging de belangenvereniging echter te ver om de aanleg van de oevers en de kap van de bomen stil te laten leggen. De gemeente is uiteindelijk aan de wensen van de belangenvereniging tegemoet gekomen door de herplant van nieuwe bomen op deze oevers.

aanleg natuurvriendelijke oevers VoorhofdreefDe belangenvereniging rekent erop dat de flora en fauna op deze oevers op termijn zal verbeteren. Zij zal ook hier de ontwikkelingen volgen en zo nodig actie ondernemen.

 

 

Emmalaan na aanleg

winter 2012/2013: Voorhofdreef - kijkend richting Delflandplein

Emmalaan na aanplant

winter 2012/2013: Voorhofdreef - kijkend richting Jan Campertlaan

Emmalaan na drie jaar

winter 2012/2013: Voorhofdreef - kijkend richting J.J. Slauerhofflaan

 

documentatie

brief belangenvereniging 7 september 2012
bezwaar kappen 11 iepenBezwaar kappen 11 iepen ( - 46kB)
Zie ook dossier: Bomenbeleid

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 10 december 2012
AD Delft 10 december 2012Fiets uit de drek gehaald (icoon JPG document - 424kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 18 maart 2013
AD Delft 18 maart 2013Werken aan natuurvriendelijke oever (icoon JPG document - 561kB)

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 18.10.2016 )