dossiers

In deze rubriek worden alle actuele dossiers gepresenteerd per onderwerp. Met deze informatie krijgt u een beeld van de vele aspecten waarvoor de Belangenvereniging Voorhof II West zich inzet.

onderwerp: Openbare ruimte

 

onderwerp: Klimaat en Energie

onderwerp: Verkeer en Vervoer

onderwerp: Sociale Veiligheid

onderwerp: Gebiedsvisie Voorhof West

onderwerp: Ruimtelijke ordening

onderwerp: Gesloten dossiers

(laatst gewijzigd: 24.01.2020 )