gesloten dossier - Gevolgen nieuwe inrichting Delflandplein en Papsouwselaan

Volgens eerdere plannen van de gemeente in 2009 zou de herinrichting van het Delflandplein (rotonde) en de Papsouwselaan (boulevard) tegelijk worden aangepakt met de herinrichting van de Voorhofdreef én de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provincialeweg). De inrichting van het Delflandplein en de Papsouwselaan zijn gerealiseerd, maar de plannen tot herinrichting van de Voorhofdreef en aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provincialeweg) zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De herinrichting van de Voorhofdreef behelst de opheffing van de westelijke rijbaan en de inrichting van het J.C. Bloempark op deze plaats.

De belangenvereniging heeft de gemeente al in een vroegtijdig stadium geschreven dat de realisering van het Delflandplein en de Papsouwselaan met slechts één rijstrook per rijrichting zal leiden tot filevorming op de Papsouwselaan en de Voorhofdreef.

 

documentatie

brief: aan gemeente Delft d.d. 31 maart 2009
Voorstel ter voorkoming van filevorming op de Voorhofdreef en een voorstel voor inrichting Delftlandplein met groen en verlichting. Voor complete brief, zie (icoon PDF-document - 62kB).

 

 

krantenartikel: AD Delft 17 oktober 2011
AD Delft 17 oktober 2011Psycholoog bekijkt verkeersveiligheid Delflandplein. (icoon JPG document - 202kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 27.01.2015 )