dossier - Uitbreiding winkelcentrum De Hoven

onderdeel van - Ruimtelijke ordening

fasen uitbreiding winkelcentrumHet winkelcentrum De Hoven (van eigenaar Van der Vorm Vastgoed wordt (door de aannemer Heembouw ) uitgebreid. De uitbreiding vindt in drie fasen plaats.

In fase 1 is een nieuwe winkel van Action aan de noordzijde van de parkeergarage aan de Papsouwselaan gerealiseerd. De gevels en overkapping van noordelijk daarnaast gelegen winkelpanden aan de Papsouwselaan zijn tegelijkertijd opgeknapt.

Fase 2 behelst de bouw van woontoren 1 met op de begane grond winkels en daarboven tien woonverdiepingen aan de Martinus Nijhofflaan naast de Torenhove ter plaatse van het restaurant Mirell. Er zijn aan de zijde van de Martinus Nijhofflaan in totaal drie woontorens gepland. Omdat er erg veel belangstelling bestond voor de flats in woontoren 1 is inmiddels besloten om in deze fase 2 ook woontoren 2 te realiseren. Die toren komt te staan tussen woontoren 1 en de middelste ingang van het winkelcentrum aan de zijde van de Martinus Nijhofflaan. De maximale bouwhoogte van deze woontorens is 42 meter (14 verdiepingen). Deze woontoren 2 is inmiddels ook gerealiseerd.

Fase 3 betreft de uitbreiding van het winkelcentrum aan de zijde van de Troelstralaan, tussen de ingang bij Parfumerie Mooi tot de ingang bij Boekhandel Ben Kempers . De winkels aan die kant zullen worden vergroot en zullen aan de Troelstralaan ook een ingang krijgen. Ook deze uitbreiding is inmiddels gerealiseerd.

P.S. Voor de uitbreiding van het winkelcentrum aan de Troelstralaan tussen de passagedoorgang bij Kempers en de passagedoorgang bij de Jumbo zijn nog geen concrete plannen in voorbereiding, maar die komen er nog wel.

Op dit moment ligt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van woontoren 3. Dit betreft een bouw die strijdig is met het gebruik van de gronden/bouwwerken ingevolge de Wet Ruimtelijke ordening. De belangenvereniging moet deze aanvraag nog beoordelen.

Omdat deze uitbreidingsplannen buiten het gebied van de belangenvereniging liggen, kijkt het bestuur vooral naar de effecten die deze uitbreidingen ­ met name de nieuwe woontorens ­ op onze wijk zullen hebben. Het belangrijkste effect is de toename van de parkeerdruk op de “vrije” parkeerplaatsen in onze wijk.

In de verleende omgevingsvergunningen voor woontoren 1 en 2 zijn mede op dringend verzoek van de belangenvereniging voorwaarden gesteld m.b.t. het parkeren van de auto's van de bewoners van de torens in de parkeergarage aan de Papsouwselaan. Voor hun bezoekers wordt in de vergunningen aangegeven dat ervan wordt uitgegaan dat ook zij gebruik zullen maken van deze parkeergarage. Tot dusverre is er geen toename van de parkeerdruk op de "vrije" parkeerplaatsen in onze wijk geconstateerd.

 

documentatie

 

krantenartikel: AD Delft 11 juli 2013 AD Delft 11 juli 2013
Meer winkels in Hoven. Ook appartementen op nieuwbouw Delftse passage. (icoon JPG document - 140kB)

 

 

 

voorlichtingsbijeenkomst 21 oktober 2013 sheets voorlichtingsbijeenkomst 21 oktober 2013
Uitbreiding in drie fasen. Planning start eerste fase eind 2013. Planning oplevering laatste fase eind 2015. (icoon JPG document - 1,54mB)

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 8 december 2013 Delft op Zondag 8 december 2013
Winkeloppervlak Hoven Passage met 2.200 vierkante meter uitgebreid. (icoon JPG document - 94kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 21 december 2013 AD Delft 21 december 2013
Minder parkeren in Poptahof. (icoon JPG document - 154kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 13 januari 2014 AD Delft 13 januari 2014
Markt weg, verbodsbord weg. (icoon JPG document - 305kB)

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 maart 2014 AD Delft 22 maart 2014
Een, twee of drie torens. (icoon JPG document - 230kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 27 maart 2014 AD Delft 27 maart 2014
Regiotaxi-halte verplaatst. (icoon JPG document - 372kB)

 

 

 

 

brief aan B & W van Delft 11 april 2014 brief aan B&W Delft 11 april 2014
Bezwaarschrift omgevingsvergunning woontoren 1. ( - 41kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 1 mei 2014 AD Delft 1 mei 2014
Kleinste Biesiklette vandaag open. (icoon JPG document - 226kB)

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 28 mei 2014 Delftse Post 28 mei 2014
Regiotaxi houdt verkeer op. (icoon JPG document - 219kB)

 

 

 

antwoord van Burgemeester en Wethouders Delft, 16 juni 2014 antwoord van B&W Delft 16 juni 2014
Bezwaarschrift omgevingsvergunning woontoren 1. ( - 806kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 30 juni 2014 AD Delft 30 juni 2014
Goed gezien. (icoon JPG document - 277kB)

 

 

 

brief aan Burgemeester en Wethouders Delft, 11 augustus 2014 brief aan B&W Delft 11 augustus 2014
Bezwaarschrift omgevingsvergunning woontoren 1. ( - 44kB)

 

 

 

 

 

antwoord van Burgemeester en Wethouders Delft, 13 augustus 2014 antwoord van B&W Delft 13 augustus 2014
Bezwaarschrift omgevingsvergunning woontoren 1. ( - 51kB)

 

 

 

 

 

advertentie: Delft op Zondag 7 december 2014 Delft op Zondag 7 december 2014
Hoven Passage groeit alle kanten op. ( - 629kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brief aan B & W van Delft 28 januari 2015 brief aan B&W Delft 28 januari 2015
Zienswijze omgevingsvergunning woontoren 2. ( - 54kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 29 maart 2015 Delft op Zondag 29 maart 2015
Ontwikkeling tweede woontoren boven de Hoven. (icoon JPG document - 94kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 8 april 2015 AD Delft 8 april 2015
Run op woontoren, maar niet op winkels. (icoon JPG document - 227kB)

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 14 juni 2015 Delft op Zondag 14 juni 2015
Hoven blijft zich ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang. (icoon JPG document - 268kB)

 

 

 

brief aan B & W van Delft 22 november 2016 brief aan B&W Delft 22 november 2016
Bezwaar ongevingsvergunning woontoren 3. ( - 58kB)

 

 

 

 

 

overleg met B&W van Delft, 7 november 2017 overleg B&W van Delft, 7 november 2017
punt 3 van overleg: uitbreiding winkelcentrum In de Hoven (icoon PDF document - 235kB)

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )