gesloten dossier - Hoogbouw gebied Albert Heijn

onderdeel van - Gebiedsvisie

Het gaat hier om een project in het kader van de verdere planologische ontwikkeling van het Hovengebied. Dit project behelst het realiseren van twee woontorens (70 m hoog) voor appartementen met een daaronder gelegen parkeergarage en winkels ter plaatse van het huidige gebouw van Albert Heijn en de ABN/Amro. Door de crisis is er onvoldoende geld om deze plannen in de nabije toekomst te realiseren. Daarom wil de toenmalige eigenaar van het terrein, Corio externe link, niet alleen van dit project af, maar ook van de eigendom van de ondergrond. De gemeente wil echter dat het project in de toekomst toch kan worden gerealiseerd. Daarom heeft de gemeente het recht verworven om de desbetreffende eigendommen bij verkoop door Corio als eerste gegadigde te mogen kopen. Vorm Ontwikkeling B.V. externe link heeft ondertussen die eigendom verworven en voor de ontwikkeling van dit gebied een overeenkomst met de gemeente gesloten. De belangenvereniging heeft hierover schriftelijk ( - 41kB) kritische vragen gesteld, die de gemeente bij brief van 1 februari 2012 ( - 32kB) slechts gedeeltelijk heeft beantwoord.

In onze Algemene ledenvergadering van 20 februari 2012 heeft wethouder De Prez een presentatie over de ontwikkelingen in Voorhof gehouden. In de hevige discussie die daarop volgde heeft de wethouder toegezegd om hierover in gesprek te gaan met de belangenvereniging. Op 5 april 2012 heeft het eerste overleg met de gemeente plaatsgevonden. Het belangrijkste onderwerp was de verdere ontwikkeling in het gebied rond Albert Heijn en het winkelgebied In de Hoven. Afgesproken is dat de gemeente de belangenvereniging in een zo vroeg mogelijk stadium over concrete bestemmingsplan- en bouwontwikkelingen zal informeren en dat de belangenvereniging op dat moment haar visie op die plannen kan geven. De gemeente heeft toegezegd die visie in zijn verdere besluitvorming te zullen meenemen. Verder zijn er in dat overleg afspraken gemaakt over de ontwikkelingen bij de Marcushof aan de Roland Holstlaan en over de openbare ruimte in onze wijk.

Medio 2012 is het besluit van de gemeente vastgesteld om voor het gebied rond de Albert Heijn ( - 98kB) een bestemmingsplan voor te bereiden. De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 externe link besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het pand van onder andere de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan. In dit bestemmingsplan bleken de hoge woontorens van de baan. Het verbeterde plan gaat uit van aanmerkelijk lagere bebouwing en ongeveer de helft minder appartementen dan in het oorspronkelijke plan. Voor vervolg zie dossier: Nieuwbouw gebied Albert Heijn.

 

documentatie

 

krantenartikel: AD Delft 23 februari 2010 link naar: AD Delft 23 februari 2010
Voorhof in actie tegen hoogbouw. (icoon JPG document - 225 kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 23 februari 2010 link naar: AD Delft 23 februari 2010
Buurt boos over bouwplan. (icoon JPG document - 225 kB).In Voorhof moeten XL-supermarkt en woontorens komen.

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 11 september 2010 link naar: AD Delft 11 september 2010
Voorhof - Wijkoverleg. (icoon JPG document - 135 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delft op Zondag 29 mei 2011 link naar: Delft op Zondag 29 mei 2011
Ontwikkelingen in de Hoven Passage staan niet stil. (icoon JPG document - 366kB)

 

 

 

 

 

 

brief aan B&W 24 januari 2012 brief aan B&W 24 januari 2012
zienswijze over commerciële ruimten en (studenten)huisvesting. ( - 41kB)

 

 

 

 

 

 

 

brief van B&W 1 februari 2012 brief van B&W 1 februari  2012
antwoord op brief 24 januari 2012 ( - 32kB)

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 februari 2012 link naar: AD Delft 22 februari 2012
'Geen voller Voorhof' - Bewoners hekelen stimuleren woningbouw. (icoon JPG document - 168kB)

 

 

 

 

gebied voorbereidingsbesluit gem. Delft 30 mei 2012 tekening gebied voorbereidingsbesluit
tekening 24 januari 2012 ( - 98kB)

 

 

 

 

herhaling voorbereidingsbesluit gem. Delft 7 juli 2013 (zie ook 30 mei 2012) tekening gebied voorbereidingsbesluit
gemeentelijk bericht ( - 251kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 20 november 2014 AD Delft 20 november 2014
AH-XL aan Nijhofflaan. Bouwer verlaagt aantal appartementen met de helft. (icoon JPG document - 259kB)

 

 

advertentie: Delft op Zondag 9 november 2014 Delft op Zondag 9 november 2014
Info-avond. Nieuwbouw AH-locatie Martinus Nijhofflaan, Delft. (icoon JPG document - 251kB)

 

 

 

brief aan B&W 9 december 2014 brief aan B&W 9 december 2014
onderzoek verkeersafwikkeling rondom nieuwbouw AH-locatie. ( - 56kB)

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 03.06.2015 )