gesloten dossier - gemeenteraadsverkiezingen 2010 /

standpunten politieke partijen in Delft over de wijk

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2010 heeft de belangenvereniging alle Delftse politieke partijen per brief gevraagd ( melding PDF-document - 50kB ) naar hun standpunten met betrekking tot de ontwikkelingen in onze wijk, in het bijzonder de plannen en projecten aan weerszijden van de Martinus Nijhofflaan. De belangenvereniging heeft deze standpunten naar u gecommuniceerd via de mail, het wijkweb en de plaatselijke kranten. De antwoorden van de Delftse politieke partijen kunt u hieronder opvragen. De belangenvereniging zal scherp in het oog houden hoe de huidige nieuwe gemeenteraad en politieke partijen zullen omgaan met hun eerder ingenomen standpunten én daarmede met de belangen van de bewoners van Voorhof II West.

P.S.
De reacties van de politieke partijen worden per vraag in een apart venster gepresenteerd. Voordeel hiervan is dat u de vensters op uw beeldscherm zodanig kunt componeren, dat antwoorden eenvoudig te vergelijken zijn.

  politieke partij algemeen vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5    
01 P.v.d.A. - Delft        
02 C.D.A. - Delft        
03 V.V.D. - Delft        
04 Groen Links - Delft        
05 Leefbaar Delft        
06 S.P. - Delft         
07 S.T.I.P.        
08 Stadsbelangen Delft              
09 D66 - Delft        
10 Christen Unie - Delft        
11 Nederlandse Klokkenluiderspartij       
12 Partij van Soc. & Maatsch. Vernieuwing              
13 Onafhankelijk Delft       
    algemeen vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5    
                   
                   
                   
                   
                   

(laatst gewijzigd: 17.06.2013 )