onderwerp - Gebiedsvisie Voorhof West

De gemeente heeft in 2007 de gebiedvisie externe link voor onze wijk uitgebracht. Deze gebiedsvisie geeft een richting aan hoe het gebied Voorhof Zuid-West zich de komende tien à vijftien jaar moet ontwikkelen. De gebiedsvisie zal verder worden geconcretiseerd in ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

De belangenvereniging heeft destijds tegen de gebiedsvisie bezwaren aangetekend. De belangenvereniging heeft vooral bezwaren tegen de verdichting van de wijk (de wijk is nu al een van de dichtstbevolkte wijken in Europa), de hoogbouw bij Albert Heijn tot 70 m, de toename van vrachtverkeer door de meer commerciële functie van dat gebied, het realiseren van een aantal nieuwe watergangen in de wijk, de aantasting van het groen, en de voorgenomen hoogbouw in de Roland Holstlaan tussen de Menno ter Braaklaan en de Eduard du Perronlaan. Deze bezwaren zijn nog steeds actueel.

Alleen onze bezwaren tegen de hoogbouw in de Roland Holstlaan tussen de Menno ter Braaklaan en de Eduard du Perronlaan zijn toen gehonoreerd. Met betrekking tot de watergangen is de belangenvereniging een overleg gestart met het Hoogheemraadschap van Delfland externe link omdat zij niet overtuigd is van nut en noodzaak van de wijzigingsplannen. Onderzoek hiernaar vindt nog steeds plaats. Ook voert de belangenvereniging overleg met de gemeente over de ontwikkelingsplaan rond de hoogbouw bij Albert Heijn. De belangenvereniging volgt uiteraard de verdere ontwikkelingen.

 

documentatie

presentatie wethouder ruimtelijke ordening op 16 februari 2009 tijdens Algemene Ledenvergadering Voorhof II West
De presentatie van de wethouder werd ondersteund door beeldmateriaal. (Dit beeldmateriaal is voor de website van belangenvereniging verkleind om zo een minimale responsetijd op de website te realiseren - 640 kB).

 

overleg met B&W van Delft, 7 november 2017 overleg B&W van Delft, 7 november 2017
punt 1 van overleg: verkamering in wijk Voorhof II West (icoon PDF document - 235kB)

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )