dossier - Buslijnen door onze wijk

onderdeel van - Verkeer en Vervoer

In verband met de economische crisis moest in 2013 op het openbaar vervoer worden bezuinigd.

De belangenvereniging heeft toen haar bezwaren tegen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, met name de opheffing van buslijn 82 (thans 62) en wijziging van de route van lijn 80 (thans 60) in het wijkdeel Voorhof Zuidwest, kenbaar gemaakt met een inspraakreactie (icoon JPG-document - 44kB). Haar bezwaren betreffen de schending van de garantie van een basaal OV-voorzieningenniveau en de - in verband met het hoge percentage oudere bewoners in dit wijkdeel - gehanteerde onjuiste uitgangspunten (400 m grens) voor de berekening van een acceptabele loopafstand tussen de halte en de bestemming van de reiziger.

Naar aanleiding van de bij het Stadsgewest ingekomen reacties is toen besloten om buslijn 82 (thans 62) i.v.m. het hoge percentage ouderen in de wijk te handhaven. De route is wel in één richting gewijzigd. Voor buslijn 80 (thans 60) is de route door de wijk in twee richtingen gewijzigd.

De belangenvereniging was destijds verheugd dat aan een belangrijk deel van haar bezwaren was tegemoet gekomen.

In 2016 heeft de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag aangekondigd om buslijn 62 alsnog op te heffen, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. De belangenvereniging heeft daartegen met nagenoeg dezelfde argumenten als in 2013 bezwaar (icoon JPG-document - 64kB) gemaakt.

De gemeenteraad van Delft steunde het bezwaar van de belangenvereniging en nam een motie aan die de desbetreffende wethouder opdroeg om actie te ondernemen tegen het veranderen van buslijn 62. De raad was erg ontstemd (icoon JPG-document - 211kB), dat de wethouder deze motie niet heeft uitgevoerd, waardoor de opheffing van buslijn 62 met ingang van 2017 toch doorgaat.

De dienstregeling voor de bussen door onze wijk (60 en 62) vindt u op de website van Veolia .

documentatie

brief belangenvereniging 4 april 2012 brief belangenvereniging 4 april 2012
Inspraakreactie dienstregeling 2013. (icoon JPG-document - 44kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 14 juni 2012 AD Delft 14 juni 2012
Buslijn 82 toch niet geschrapt - Na protest van reizigers. (icoon JPG-document - 572kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 12 december 2012 Delftse Post 12 december 2012
Kaalslag in tram en bus - wel treinen naar Schiphol. (icoon JPG-document - 424kB)

 

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging 1 juni 2016 brief belangenvereniging 1 juni 2016
Voorgenomen opheffing van buslijn 62. (icoon JPG-document - 64kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 4 juni 2016 AD Delft 4 juni 2016
Stadsbestuur is akkoord, nu alleen de metropoolregio nog. Buslijn 62 lijkt voorlopig van de ondergang gered. (icoon JPG-document - 206kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 september 2016 AD Delft 22 septmber 2016
Harpe nog steeds onder vuur om buslijn 62. (icoon JPG-document - 211kB)

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 16 november 2016 Delftse Post 16 november 2016
Busroutes wijzigen. (icoon JPG-document - 211kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 27.11.2016 )