dossier - Bomen

voorheen: dossier - Bomenbeleid

onderdeel van - Openbare ruimte - groen

 

We zijn bevoorrecht met zoveel groen in de wijk. Dat willen wij (en anderen ) graag behouden. Het overgrote deel van de bomen is geplant bij de aanleg van de wijk rond 1960. Daardoor staan er nu hoofdzakelijk volwassen bomen. Het is zaak om bij de vervanging/vernieuwing aandacht te vragen voor de diversiteit van de soort (de juiste boom op de juiste plaats).

hoofdpunten bomenbeleid gemeentealgemene doelen bomenbeleid gemeenteEr zou eigenlijk een plan moeten zijn voor het beheer van het groen in de wijk voor de komende 10 jaar. Zo'n plan is er nu niet. Wel heeft de gemeente de hoofdpunten van het bomenbeleid geformuleerd (zie: eerste afbeelding hiernaast icoon JPG document - 135 kB), maar dat beleid behelst niet veel meer dan het streven naar algemene doelen (zie: tweede afbeelding hiernaast (icoon JPG document - 86 kB). Hier liggen voor de belangenvereniging dus kansen om aan het gemeentelijke beleid meer vorm en inhoud te geven. De belangenvereniging denkt hierbij aan een zodanig onderhoudsplan voor de wijk, dat voortaan niet meer op incidentele snoei- en/of kap-activiteiten van de gemeente behoeft te worden gereageerd.

Een eerste stap is gezet. De belangenvereniging heeft haar wensen ten aanzien van het bomenbeleid aan de gemeente kenbaar gemaakt. De gemeente heeft daarop haar bomenbeleid op 15 december 2015 (icoon JPG document - 112kB) nader toegelicht. Het is gebleken dat het beleid van de gemeente overeenkomt met het beleid van de belangenvereniging. In de praktijk komt dat het huidige bomenbestand in de wijk in stand zal worden gehouden. Voor iedere gekapte boom zal in het eerstvolgende plantseizoen een nieuwe boom worden geplant/herplant. Indien dat op de plaats van de gekapte boom niet mogelijk is, zal er elders in de wijk een nieuwe boom worden geplant. Bomenrijen langs de infrastructuur worden in stand gehouden. Er zal aan meer diversiteit van de te planten bomen en stuiken uitvoering worden gegeven. Voor het kappen van bomen door derden zal, zoals al gebruikelijk is, een herplantingsplicht worden opgelegd. De belangenvereniging zal het nieuwe bomenbeleid van de gemeente nog evalueren en de gemeente zo nodig aanvullende voorstellen doen.

 

documentatie

bezwaarschrift naar College van B&W 12 december 2011
bezwaarschrift naar B&W 12 december 2011Kap plataan Aart van der Leeuwlaan / Menno ter Braaklaan. (icoon JPG document - 49kB)

 

 

 

 

 

 

foto gekapte plataan Aart van der Leeuwlaan.
uitdnning volgens de Gemeente DelftUitdunning volgens de Gemeente Delft. (icoon JPG document - 99kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 12 januari 2012
AD Delft 12 januari 2012Drastisch uitdunnen. (icoon JPG document - 299kB)

 

 

 

 

 

foto plantsoen Martinus Nijhofflaan naast ABN/AMRO: januari 2012
uitdnning volgens de Gemeente DelftUitdunning volgens de Gemeente Delft. (icoon JPG document - 129kB)

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 februari 2012
AD Delft 22 februari 2012Weer bomen gekapt. (icoon JPG document - 95kB)

 

 

 

 

 

 

brief Adviescommissie voor bezwaarschriften d.d. 22 februari 2012
brief Adviescommissie voor Bezwaarschriften d.d. 22 februari 2012Kap plataan Aart van der Leeuwlaan / Menno ter Braaklaan. (icoon JPG document - 32kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 25 februari 2012
AD Delft 25 februari 2012Zorgen om 'uitdunnen' - Gemeente haalt zonder melding bomen weg. (icoon JPG document - 132kB)

 

 

 

 

bezwaarschrift naar College van B&W Delft 7 september 2012
bezwaar kap 11 iepen 7 september 2012Kap 11 iepen Voorhofdreef. (icoon JPG document - 52kB)

 

 

 

 

 

 

brief Gemeente Delft, afdeling Vergunningen 12 oktober 2012
brief gemeente Delft 12 oktober 2012Kap 11 iepen Voorhofdreef. (icoon JPG document - 561kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 15 september 2014
AD Delft 15 september 2012Ernstige zorgen om stadsbomen. Bomenstichting wil beter onderhoud. (icoon JPG document - 265kB)

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 4 oktober 2014
AD Delft 4 oktober 2014Delft laat bomen juist topzwaar worden. (icoon JPG document - 150kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: Delftse Post 17 juni 2015
Delftse Post 17 juni 2015Elke boom een eigen paspoort. (icoon JPG document - 330kB)

 

 

 

 

 

zienswijze/bezwaar naar College van B&W Delft 17 september 2015
zienswijze/bezwaar kappen bomen AH locatie Martinus Nijhofflaan 17 september 2015Kappen bomen AH-locatie Martinus Nijhofflaan. (icoon JPG document - 58kB)

 

 

 

 

 

 

brief Gemeente Delft, Veiligheid afdeling Veiligheid 28 oktober 2015
antwoord kappen bomen 28 oktober 2015Kappen bomen AH-locatie Martinus Nijhofflaan. (icoon JPG document - 258kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 5 november 2015
AD Delft 5 november 2015Groen bij In de Hoven. (icoon JPG document - 461kB)

 

 

 

 

 

brief aan College van B&W Delft 3 december 2015
bezwaar uitvoeringspraktijk bomenbeleid  3 december 2015bezwaar uitvoeringspraktijk bomenbeleid (icoon JPG document - 58kB)

 

 

 

 

 

brief gemeente Delft 15 december 2015
antwoord op: bezwaar uitvoeringspraktijk bomenbeleid  3 december 2015antwoord op: bezwaar uitvoeringspraktijk bomenbeleid (icoon JPG document - 112kB)

 

 

 

 

 

 

 

brief aan College van B&W Delft 24 november 2016
kappen 5 bomen, herplant 3 bomenkappen 5 bomen, herplant 3 bomen (icoon JPG document - 61kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 14 december 2016
AD Delft 14 december 2016Belangenvereniging is kritisch over bomenkap. (icoon JPG document - 118kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezwaarschrift naar College van B&W 16 januari 2017
zienswijze omgevingsvergunning bomen Dichterweg en Martinus Nijhofflaan 12 januari 2017omgevingsvergunning bomen Dichtersweg en Martinus Nijhofflaan. (icoon JPG document - 49kB)

 

 

 

 

 

 

brief van gemeente Delft 31 januari 2017
aanvullend voorstel op 24 november 2016aanvullend voorstel op brief B&W van 24 november 2016 (icoon JPG document - 112kB)

 

 

 

 

 

 

 

brief aan gemeente Delft 31 januari 2017
akkoord op aanvullend voorstel op 24 november 2016akkoord met aanvullend voorstel op brief B&W van 24 november 2016 (icoon JPG document - 112kB)

 

 

 

 

 

 

 

zienswijze/bezwaar naar College van B&W Delft 28 oktober 2017
zienswijze/bezwaar kappen bomen AH locatie Martinus Nijhofflaan 17 september 2015voor kappen 6 bomen i.v.m. bouw woontoren (icoon JPG document - 86kB)

 

 

 

 

 

 

zuster-vereniging(en) in Delft over dit onderwerp

(laatst gewijzigd: 04.02.2018 )