dossier - Ontwerpbestemmingsplan Voorhof

onderdeel van - Ruimtelijke ordening

Het belangenvereniging heeft het Ontwerpbestemmingsplan Voorhof in haar bestuursvergadering van 3 juli 2014 besproken. Bestemmingsplannen worden eens in de 10 jaar worden geactualiseerd door de gemeente. Dat is nu gebeurd met het vigerende bestemmingsplan Voorhof (bekend onder de titel "Bestemmingsplan Zuidwest 1").

Het gebied rond Albert Heijn is buiten het nieuwe plan gehouden, omdat de toekomstige ontwikkelingen in dat gebied op dit moment nog te onduidelijk zijn om in het bestemmingplan op te nemen. Dat zal, als die ontwikkelingen bekend zijn, met een afzonderlijke procedure gebeuren.

De doorgaande wegen rond het plangebied (Westlandseweg, de Martinus Nijhofflaan, de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provincialeweg), de Kruithuisweg en de spoorweg Delft - Rotterdam) zijn ook niet in het nieuwe plan opgenomen. Nagegaan zal worden in hoeverre de impact van deze wegen op het plangebied zal zijn (denk hierbij aan de vervoers- en milieu-aspecten) en of die aanleiding zal geven om nadere eisen aan het plan te stellen. De belangenvereniging heeft op 21 juli 2014 (icoon JPG document - 55kB) haar visie op het plan aan de gemeente bekend gemaakt.

 

documentatie

 

brief aan College van B&W 21 juli 2014
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan VoorhofZienswijze ontwerp-bestemmingsplan Voorhof. (icoon JPG document - 55kB)

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 27.01.2015 )